Lê Dinh

~ Person

Relationships

collaborator on: Vân Tùng (Minh Kỳ & Lê Dinh)
original member of: Lê Minh Bằng (song writing group) (1966 – 1975)
Wikidata: Q10787605 [info]

Appearances

Date Title
composer
Nếu anh đừng hẹn (Lỡ yêu rồi)
Tình yêu trả lại trăng sao
lyricist
Nếu anh đừng hẹn (Lỡ yêu rồi)
Tình yêu trả lại trăng sao