Meral Uğurlu

~ Person

Filter

Recordings

Name ISRCs Rating Length
Ah Efendim Dinle Gel Bu Nale Vü Feryadımı 4:02
Ah Ki Küned Kavm-i Be Yakin 6:43
Ah Şeb midir Bu Ya Sevad-ı Ah Pünhanım mıdır 3:24
Akıbet Viran Edip Gönlüm Felek 3:39
Akıbet Viran Edip Gönlüm Felek 3:46
Akşam Yine Ruhumdaki Hicran ile Yandım 4:20
Bana O Kadar Yakınsın ki Seni Ben Sandım 5:10
Beğendim Seni Efendim Geçmem Asla 1:38
Ben Sözüne Bağlamam Bel 2:50
Beni Candan Usandırdı Cefadan Yar Usanmaz mı 3:37
Beni Çün Kendine Ol Serv-i Revan Bende Bile 5:53
Beni Çün Kendine Serv-i Revan 5:47
Beni Ey Gonca-fem Bülbül-i Sıfat Nalan Edersin 5:23
Beni Hicranlara Terk Eyleyerek Gitti O Yar 3:15
Beyati Peşrev 2:01
Bilmedik Yari ki Bizden Bu Kadar Gafil İmiş 2:55
Bir Beklediğim Var Bitmez Gecenin Bittiği Yerde 3:21
Bir Dilberdir Beni Yakan 1:50
Bir Dilbere Dil Düştü ki Mahbub-ı Dilimdir 2:45
Bir İnce Fidansın Eğilirsin Bükülürsün 2:50
Bir Mehveşe Bağlandı Gönül Hayli Zamandır 2:42
Bir Pür Cefa Hoş Dilberdir 3:38
Bir Sitemin Zehriyle 4:59
Bir Taraftan Üzüyor Gönlümü Hicrin Elemi 2:42
Biya ki Kadd-ı Tü Der Bağ-can Nihali Menest 5:42
Bizar Ediyor Alemi Bu Hal-i Tebahım 2:14
Buselik Peşrevi / Her Gördüğü Periye Gönül Müpteladır 5:21
Came-i Sürh İle Sanma Lal-gun Olmuş Gelir 2:37
Çamlarda Şafak Rengi Gibi Gönlüme Aktın 3:35
Can Hasta Gözüm Yaşlı Gönül Zar u Perişan 3:25
Can Hasta Gözüm Yaşlı Gönül Zar ü Perişan 3:24
Can Hasta Gözüm Yaşlı Gönül Zar-ı Perişan 3:23
Çeşm-i Meygunun ki Bezm-i Meyde / Segah Kemençe Taksimi 6:47
Çeşm-i Meygunun ki Bezm-i Meyde Canan Dönderir 6:02
Ceyhun Arayan Dide-i Giryanımı Görsün 6:47
Cihan Leyl ü Ağlar Benim'çün 4:09
Çin-i Gisusuna Zencir-i Teselsül Dediler 6:00
Çıkmaz Derun-i Dilden Efendim 3:34
Çok Kıldı Harab Dilleri Mahmur Nigahın 3:59
Çok Kıldı Harab Dilleri Mamur Nigahın 3:58
Çok Kırıldı Harap Dilleri Mahmur Nigahın 4:16
Dehr Olmada Bu Sur ile 2:13
Der Mevc-i Perişan-ı İman 5:41
Der Mevc-i Perişani-i Ma Fasılai Nist 5:43
Der Yemeni 4:34
Dertliyim Ruhuma Hicranımı 7:01
Deva Yokmuş Neden Bimar-ı Aşka 3:07
Dil Besteye Lutf-ü Keremin Ma Hazer Eyle 4:08
Dil Verdiğin O Çeşm-i Siyeh-meste İşittim 6:12
Dil Verdiğin Ol Çeşm-i Siyeh-meste 6:09
Dil-i Bi-çareyi Mecruh Eden Tiğ-i Nigahtır 9:34
Dil-i Bi-çareyi Mecruh Eden Tığ-i Nigahındır 7:03
Dil-i Bi-çareyi Mecruh Eden Tığ-ı Nigahındır 9:44
Doğru Gitsen Yollar Komaz 2:30
Döktüm Derdimi Tanburda İnleyen Bu En İçli Nağmelerle 4:15
Dönülmez Akşamın Ufkundayız Vakit Çok Geç 5:02
Dügah Ney Taksimi 1:04
Dügah Peşrev 2:54
Dumanlı Başları Göklere Ermiş 5:27
Efsun Okur Uşşakına Ol Gamze-i Cadu 3:34
Evcara Kanun Taksimi 1:39
Evcara Sazsemaisi 4:37
Evvel Benim Nazlı Yarim 4:11
Ey Çeşm-i Ahu Hicr ile Tenhalara Saldın Beni 3:25
Ey Gonca-dehen Har-ı Elem Canıma Geçti ?:??
Ey Gonca-i Nazik Tenim 1:56
Ey Gonca-i Nazik Tenim 2:45
Ey Gözü Ahu Bana Bilmem Niçin Biganesin 8:01
Ey Gözü Ahu Bana Bilmem Niçin Biganesin 7:50
Ey Gül-i Nevbahar An 2:05
Ey Lebleri Gonca Yüzü Gül Serv-i Bülendim 2:38
Ey Nihal-i İşve Bir Nevres 3:34
Ey Nihal-i İşve Bir Nevres Fidanımsın Benim 3:15
Ey Sıra Sıra Dizilen Serviler 2:39
Ey Zülfüne Dil Bağladığım İşveli Canan 4:48
Ferahnak Ney Taksimi 3:40
Ferahnak Peşrev 1:55
Ferahnak Peşrev / Resm-i Sur Oldu Müheyya 9:52
Ferahnak Peşrev / Sensiz Cihanda Aşıka İşret 4:23
Feryad Ediyor Bir Gül İçin Bülbül 3:19
Figan Eder Bülbül Bahar Görmüştür 6:07
Figan Eder Yine Bülbül Bahar Görmüştür 6:56
Figan Eder Yine Bülbül Bahar Görmüştür 6:03
Gece Sessiz ve Karanlık Yine Herşey Uyumuş 3:18
Geçiş Taksimi Ud ile 1:54
Gel Ey Saba O Gül-i Hoş-nümayı Söyleşelim 2:31
Geldi Bir Hale Gönül 1:57
Gelince Hatt-ı Muanber O Meh-cemalimize 3:57
Gelse O Şuh Meclise 3:33
Gönül Giryan ü Nalandır Senin Derd-i Firakınla 2:59
Gönül Gitmek İster Gurbet İllere 1:39
Gönüller Uğrusu Bir Yar-i Bi-amanım Var 4:19
Gösterip Ruyin Esir-i Lal-i Nab Ettin Beni ?:??
Gül Bi Ruh-i Yar Hoş Ne-başed 6:19
Gül Yüzün Soldukça Ömrümden Siler Her Neşeyi 2:49
Gülen Gözlerinin Manası Derin 2:19
Gün Kavuştu Su Karardı Beni Üzme 2:45
Hal-i Nezimde Acırsın Sevdiğim Dinle Beni 2:56
Hayal Deryasına Ben Bazı Bazı 6:35
Hem Sohbet-i Dildar İle Mesrur İdik Evvel 3:54

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.