Filter

Recordings

Name ISRCs Rating Length
Bâvi 1:55
Bidâd, tarz, Leyli-o Majnun 3:29
Chupâni, sârang 1:14
Darâmad 0:51
Darâmad, chakâvak, neydâvud 4:59
Deylamân, sârang 2:29
Kharâmân 2:04
Muyeh, Hesâr, mokhâlef 5:41
Nafir-o farang, nowruz-e sabâ, nowruz-e khârâ, 'ashirân, bakhtiâri 4:29
Pishdarâmad 4:40
Pishdarâmad, darâmad 4:41
Râz-o niâz 2:18
Râz-O-Niâz In Dastgâh-E-Homâyun (Persian Classical Music) 2:23
Reng-e dashti 1:49
Reng-e farah, reng-e homâyun 3:02
Tasnif-e sârebân 4:18
Zâbol 0:40
Zanguleh 1:13
Zarbi 8:03
Zarbi 2:49
Zarbi 4:09
Zarbi-e mokhâlef and mansuri 5:09

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.