Regula Salathé

~ Artist

Filter

Recordings

Name ISRCs Rating Length
Alles, was ihr mached (Kolosser 3,23) 2:25
Alli euri Sorge wärfed uf Gott (1. Petrus 5,7) 3:13
Bis muetig und starch (Josua 1,9) 1:42
D'Liebi vo Gott isch i mis Härz usgosse (Römer 5,5) 1:10
D'Liebi vo Gott söll i üs wachse (1. Thessalonicher 3,12; 1. Korinther 13) 3:22
De erschti Platz (Matthäus 6,33) 2:56
De Friede vo Gott (Philipper 4,7) 2:48
De Herr sägne eu (4. Mose 6,24-26) 2:18
Die, wo Jesus i ihres Läbe lönd (Johannes 1,12) 2:11
Du bisch mis Lied (nach Psalm 118) 3:36
Freu di, dass du zu Jesus ghörsch (Philipper 4,4) 2:33
Heb kei Angscht (Jesaja 43,1) 1:27
I bi de Wäg (Johannes 14,6) 1:31
Im Huus vo mim Vater (Johannes 14,1-3) 1:30
Jesus seit: I bi s'Liecht (Johannes 8,12) 0:40
Lieb de Herr, din Gott (Matthäus 22,37+39) 2:07
Passed eu nid a (Römer 12,2) 2:54
Rüef mich a i de Not (Psalm 50,15) 2:04
Schatzchischte-Lieder 3:01
So fescht het Gott üs Mönsche gliebt (Johannes 3,16) 2:00
Wär mir d'Türe ufmacht (Offenbarung 3,20) 1:53
Was het en Mönsch devo (Markus 8,36) 1:56
Wenn mir ihn öppis bitte (1. Johannes 5,14) 1:28
Wenn mir üsi Fehler bekenned (1. Johannes 1,9) 2:55
Wunderbar gmacht (Psalm 139,14) 2:02

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.