Riki Sorsa

~ Person

Aliases

An alias is an alternate name for an entity. They typically contain common mispellings or variations of the name and are also used to improve search results. View the alias documentation for more details.

AliasSort nameBegin DateEnd DateTypeLocale
Esko SorsaSorsa, Esko
Esko Richard SorsaSorsa, Esko RichardLegal name

Artist credits

This is a list of all the different ways Riki Sorsa is credited in the database. View the artist credit documentation for more details.

Name
Chris Owen / Riki Sorsa / Kim Lönnholm
Kaija Kärkinen, Riki Sorsa, Petri Hervanto, Eija Kantola, Kari Tapio, Heidi Kyrö, Eino Grön, Susanna Heikki, Timo Turpeinen, Milana, Esa Nummela, Jonna Kantola, Antti Raiski, Isto Hiltunen, Riitta ja Ti-Ti Nalle, Jope Ruonansuu, Kirsi Ranto, Seppo Tammilehto, Riku Lätti
Riki Sorsa
Riki Sorsa & Leirinuotio-orkesteri
Riki Sorsa & Nina Lindroos
Riki Sorsa / Heikki Sarmanto
Riki Sorsa feat. Nina Lindroos
Riki Sorsa ja Leirinuotio-orkesteri