Inga Kalna

~ Person

Works

WorkWritersArtistsISWCTypeLyrics LanguagesAttributesRating
Rinaldo, HWV 7a: Atto II, Scene IV, no. 22. Aria “Lascia ch’io pianga mia cruda sorte” (Almirena)
    Aria
    • ita
    • F major (Key)