Thanh Tân (bassist)

~ Person

Appearances

Date Title Attributes Artist
instrument
Nào có ai biết bass Phương Thanh & Đức Trí