Relationships

Wikidata: Q777329 [info]
official homepages: http://www.olemarius.com/ [info]
social networking: https://twitter.com/olebass [info]

Appearances

Date Title Attributes Artist Length
instrument
Bøk bass Erlend Skomsvoll 6:51
Dr. Fleischers søvneliksir bass Erlend Skomsvoll 7:28
Du è den ende bass Erlend Skomsvoll 4:33
Improvisazione libera di un salmo per la Regina bass Erlend Skomsvoll 4:15
Menuett bass Erlend Skomsvoll 1:47
Molto adagio e Spellato bass Erlend Skomsvoll 4:04
Sirkel bass Erlend Skomsvoll 11:59
Vindu bass Erlend Skomsvoll 2:01
Vossajassjazz bass Erlend Skomsvoll 5:39
Vvals bass Erlend Skomsvoll 4:02