Filter

Recordings

Name ISRCs Rating Length
(samen)leven - een omvattend begrip van handelen 10:33
1. Context - de hellenistische wereld - politiek - cultureel - de wending naar binnen - op zoek naar gemoedsrust - actualisering 15:03
1. Inleiding - kiezen - Kierkegaard - Of/of 6:42
1. Introductie: Heinrich Heine over Kant 6:33
1. menselijk leven en de orde van het geheel - begin van Ethica Nicomachea 7:16
1. Thomas van Aquino en de natuurwet (STh lallae q.90vv) - stoa: de goede orde van de natuur kennen en volgen - van kosmos naar chepping, bestuurd door God als wetgever - eeuwige wetten: redelijkheid van God 7:16
2. De context: Kants theoretische filosofie - Humes scepicisme - Kants 'dogmatisce sluimer' en zijn 'Kopernikaanse omkering' - kennis bestaat -hoe is ze mogelik? 8:14
2. De drietraps-ethiek van de Stoa - oikeioosis: van nature vertrouwd 6:33
2. De ongelukkigste - het verhaal 6:53
2. geluk (eudaimonia) en de aard van de mens - drie verschillende interpretaties 8:33
3. De betekenis voor de deugd - in strikte zin: beperktere plaats ('het gepaste') - in ruimere zin: grotere plaats (van noodzakelijke tot voldoende voorwaarde) 6:16
3. Deugd - twee soorten deugd 6:19
3. een lacune in het Griekse-Romeinse denken? - het kwaad 7:24
3. Kiezen 5:19
4. Deugdethiek in discussie - en filosofie van de levenskunst - als contextuele ethiek - versus procedure ethiek - is geen 'egoistische'ethiek 8:11
4. Thomas van Aquino: cardinale en theologale deuden - cardinale deugden (STh lallae q. 61) - rechtvaardiheid als perfectionering van de wil - theologale deugden (STh lallae q.62) 7:28
5. Intermezzo -deugd en (de aanvankelijke identificaties van) geluk 4:34
7. Geluk als inclusief begrip - hoogste verwerkelijking van het hoogste vermogen - een menselijk goed - inclusief 5:23
afwezig zijn in afwezige tijden 12:16
afwezigheid van ethiek in de archaische periode - samenvallen van de sociale rol en morele kwaliteit 7:35
als conflict tussen geest en lichaam - als conflict binnen de geest 8:01
analytisch en synthetisch; a posteriori en a priori 7:03
Aristotoles' eigen definitie van geluk (EN 1098a16): psyches energeia kat' areten: optimale velfverwerkelijking - het te verwerkelijken zelf - de ziel: physis en logos 4:54
Augustinus' ontdekking van de wil - Augustinus - Confessiones (boek VIII) - ontdekking van de wil als eigenaardige kracht - interpretatie van de aarzeling 7:30
autonomie - de vorm van het willen, zelfbepaling, autonomie - zelfbepaling versus het common sense begrip van willen - autonomie versus heteronomie - zelfbepaling als verplichting 8:17
de (latere) 'cardinale' deugden 8:39
de aard van de tekst (EN X, 1-7) - 6. Over het plezier/genot - Aristotoles' positie inz de gangbare discussie - Aristotoles' eigen argumentatie - mens streeft niet ongedifferentieerd genot als hoogste doel na - wat is genot - hoogste genot zit vast aan... 6:24
de achting voor de wet 4:31
de kopernikaanse omkering 10:30
de logos: zuiver en vermengd met verlangen 7:24
de natuurwet - participatie aan de goddelijke redelijkheid; kennis van de eerste principes 6:27
de passies en de rol van het oordeel - morele 'onverschilligheid'; de 'stoicijnse houding' 7:40
de rechten van de mens - verbod op 'tegensprekelijk handelen' 10:32
de Stoa - de drie onderdelen van de stoistische filosofie 6:22
de symparanekroomenoi 12:19
de toekomst 5:16
de vele deugden - de verzameling van Aristotoles 5:04
de wil 8:07
en mesoteti: van het midden 6:13
evidentie aan het begin: een universum van zin 5:46
fenomenaal determinisme versus noumenale vrijheid - noodzakelijke gedachte van de vrijheid 8:18
formeel begrip van de (karakter-)deugd (EN 1106b36/1107a1) - hexis: de dispositie - prohairetike: tot het kiezen 5:30
handelen - poiesis en praxis 8:56
heeft dat ooit bestaan - de restauratie 5:51
het begrip van de handeling: syllogisme - maxime 6:29
het determinisme (en het probleem voor de ethiek) - het cruciale onderscheid 7:27
het determinisme en de praktische filosofie - 3. De uitwerking: Kants praktische filosofie - Kants ethiek als uitleg van een morele ervaring - een universeel aspect van de morele ervaring 7:19
het doel als principe, een teleologische ethiek - ethiek in het verlengde van verlangen 5:12
het geweten: de ervaring van het verschil - 'du kannst, denn du sollst' 5:44
het moreel subject - natuur - vrijheid - redelijkheid - verheven gebod 9:38
het onderscheid tussen fenomenaal en noumenaal 11:25
het raadsel van de tijd 7:40
historische inleiding - het begin van ethiek periodisering van de griekse geschiedenis 5:38
leven in afwezige tijden - het verleden 7:57
ongeluk is afwezig zijn 3:43
onmogelijkheid van het ideaal 8:00
Socrates en de geboorte van de ethiek - 3 de ethiek begint destructief 4:33
Socrates' maieutiek en de geboortepijn - de vraag Kephalos - eerste bedreiging van de vraag: Polemarchos 10:20
ta kathekonta, officia: de 'plichten', het gepaste - homologia: instemming - noodzakelijkheid en ethiek: 'leiden zal het lot wie wil, wie niet wil dwingt het' 7:40
tei pros hemas: dat relatief is - hoos ho phronimos horiseien: getoond door de verstandige 11:15
toenemende onzekerheid 8:32
Trasymachos' antwoord 7:31
tweede bedreiging: Trasymachos - de sofisten 8:13
universitaliteit - kategorische imperatief - twee formuleringen - het doel op zich 8:20
van 'wat moet ik doen?'' naar 'hoe moet ik willen' - waartoe ben ik verplicht? - wat vermag de vrijheid/wil? - het gaat niet om het geluk - van inhoud naar vorm 8:03
van nature gericht op 't goede; zelfbehoud, soortbehoud en waarheid - van antieke teleologie, naar teologische bevestiging en ondergraving ervan 10:01
voorbeelden van het ideaal 8:12
willen en niet-willen, activiteit en passiviteit, macht en machteloosheid - Augustinus' definitie van de deugd 8:32

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.