MYTK (percent-Age)

~ Person

Relationships

SoundCloud: https://soundcloud.com/mytk [info]
blogs: http://mytk.tumblr.com/ [info]
social networking: https://twitter.com/__MYTK__ [info]

Appearances

Date Title Artist Length
arranger
Pure Furies (MYTK Remix) MYTK 5:21
キャプテン・ムラサ 〜 MYTK mix MYTK 4:06
フラワリングナイト(MYTK remix) MYTK 4:38
メイドと血の懐中時計 〜 MYTK mix MYTK 4:08
妖々跋扈(MYTK remix) MYTK 4:17
懐かしき東方の血 〜 MYTK remix MYTK 2:51
死霊の夜桜(MYTK remix) MYTK 4:40
神は恵みの雨を降らす 〜 MYTK mix MYTK 5:00
霊知の太陽信仰(MYTK remix) MYTK 6:32
Sceneria