Works

Work Writers Artists ISWC Type Lyrics Languages Attributes Rating
Ai, ju lassa
Song
 • lav
Ak, cik mirdzošas tavas acis
Song
 • lav
Alus dziesma
Song
 • lav
Atgriezies, jaunība!
Song
 • lav
Brūklenājs
Song
 • lav
Čigāna mīla
Song
 • lav
Cik ezers rāms
Song
 • lav
Cik jauki, mīļā
Song
 • lav
Dziedu tev
Song
 • lav
Eh, ma ti moja
Song
 • lav
Jaunekļa mīla
Song
 • lav
Jurkas mīlestība
Song
 • lav
Kad ziedos līgos pļavas
Song
 • lav
Karavīri bēdājās
Song
 • lav
Kas gan vilka baidīsies
Song
 • lav
Kas gan vilku baidīsies!
Song
 • lav
Kas tie tādi, kas dziedāja
Song
 • lav
Klusi laiviņ' līgojās
Song
 • lav
Krambambulis
Song
 • lav
Kurzemes pērle
Song
 • lav
Laimēs līgojot
Song
 • lav
Lāsīte
Song
 • lav
Līksmosim vēl jaunībā
Song
 • lav
Līnas polka
Song
 • lav
Mana dzimtene
Song
 • lav
Meitene zeltene (Tiki-tik, tiki-tak)
Song
 • lav
Mežā kūko lakstīgalas
Song
 • lav
Mīlas brīdis
Song
 • lav
Mīlas noslēpums
Song
 • lav
Mīlas serenāde
Song
 • lav
Murka, čigānu meiča
Song
 • lav
Nīcas polka
Song
 • lav
Paulīne ir lapsa-kūmiņš
Song
 • lav
Pavasara gaviles
Song
 • lav
Pavasaris dzimtenē
Song
 • lav
Pūpēdītis
Song
 • lav
Rudens dienas
Song
 • lav
Šalc zaļais mežs
Song
 • lav
Senās skaņas
Song
 • lav
Šie kauli, šī miesa
Song
 • lav
Siena laikā
Song
 • lav
Stāvu es pie lodziņa
Song
 • lav
Tā bija jaunība
Song
 • lav
Tā iet tai grēku pasaulē
Song
 • lav
Tēva mājās
Song
 • lav
Torņa pulkstenis
Song
 • lav
Vecmāmuļas valša dziesma
Song
 • lav
Vientuļais ozols
Song
 • lav
Ziedoņa balsis
Song
 • lav
Zilās puķes
Song
 • lav
Zinu, zinu
Song
 • lav
Zvaigznītes naksniņā
Song
 • lav