Ravi Shankar

~ Person

Filter

Recordings

Name Artist ISRCs Rating Length
Spoken Introduction by Ravi Shankar Ravi Shankar 1:02
Spring Dance Ravi Shankar 8:39
Submission Ravi Shankar 0:44
Submission Ravi Shankar 0:35
Sun Mere Lal Ravi Shankar 3:11
Supané Mé Ayé Preetam Sainya Ravi Shankar 4:44
Supaney Mein Aye Ravi Shankar 4:12
Supaney Mein Aye Ravi Shankar 4:13
Supplication Ravi Shankar 3:18
Supplication Ravi Shankar 3:17
Sur Das Bhajan Desh In Dadra Ravi Shankar 4:36
Svara Mantra Ravi Shankar 4:34
Swara Kakali Ravi Shankar & Yehudi Menuhin 8:50
Swara-Kakali Ravi Shankar 8:50
Swara-Kakali Ravi Shankar 8:47
Swara-Kakali Ravi Shankar GBAYC9900888 8:50
Swara-Kakali (based on Raga Tilang) Ravi Shankar & Yehudi Menuhin 8:47
Swara-Kakali (based on Raga Tilang) Ravi Shankar 8:42
Sweet Russell Ravi Shankar ?:??
Swing Ravi Shankar 3:00
Ta Na Tom Ravi Shankar 6:43
Ta Na Tom Ravi Shankar 6:42
Taba Solo In Ektal Ravi Shankar 6:19
Tabla - Dhwani Ravi Shankar USAR26500271 4:53
Tabla - Dhwani Ravi Shankar 4:50
Tabla solo Ravi Shankar 7:39
Tabla Solo Ravi Shankar feat. Zakir Hussain 5:24
Tabla Solo in Ektal Ravi Shankar 6:18
Tabla Solo in Ektal Ravi Shankar 6:15
Tabla Solo in Jhaptal Ravi Shankar 8:48
Tabla Solo in Jhaptal Ravi Shankar 8:48
Tabla Solo In Jhaptal (10 beats) - Zakir Hussain Ravi Shankar 10:39
Tabla Solo In Rupaktal (7 beats) - Chatur Lal Ravi Shankar 10:54
Tabla Solo in Shikhar Tal Ravi Shankar 7:15
Tabla Solo in Shikhar Tal Ravi Shankar 7:20
Tabla solo-Jhaptal Ravi Shankar 5:08
Tabla-Dhwani Ravi Shankar 4:53
Tabla-Dhwani Ravi Shankar 4:48
Tabla-Tabla Tarang Ravi Shankar 3:25
Tala - Tabla Tarang Ravi Shankar USAR26500273 3:31
Tala - Tabla Tarang Ravi Shankar 3:28
Tala Farodast Ravi Shankar 6:47
Tala Farodast Pt. Ravi Shankar with Alla Rakha 6:48
Tala Rasa Ranga Ravi Shankar 2:58
Tala Rasa Ranga Ravi Shankar USAR26500269 2:58
Tala Rasa Ranga Ravi Shankar 2:55
Tala Rasa Ranga Ravi Shankar 2:54
Tala Sawari Ravi Shankar 7:31
Tala Sawari Ravi Shankar USBN29900962 7:29
Tala-Tabla Tarang Ravi Shankar 3:31
Tana Mana Ravi Shankar 3:42
Tana Mana Ravi Shankar 3:35
Tana Mana Ravi Shankar 3:40
Tappa-Raga Khamaj: Tala Chanchar (Live at the Royal Albert Hall) Ravi Shankar ?:??
Tarana Ravi Shankar 5:41
Tarana Ravi Shankar 5:39
Tarana Ravi Shankar 5:38
Tarana / Chaturang Ravi Shankar 5:53
Tarana-Raga Kirwani: Tala Ektal (Live at the Royal Albert Hall) Ravi Shankar ?:??
Tarana; Raga Kirwani: Tala Ektal; Chaturanga: Raga Yaman Kalyan: Tala Teental (Live at the Royal Albert Hall) Ravi Shankar ?:??
Tenderness Ravi Shankar & Yehudi Menuhin 8:47
Tenderness Ravi Shankar 8:37
Tenderness Ravi Shankar 8:40
Termoil Ravi Shankar 1:07
The Enchanted Dawn Ravi Shankar 11:48
Theme Ravi Shankar ?:??
Theme from the film "Pather Panchali" Ravi Shankar 2:13
Three Ragas in “D” Minor Ravi Shankar 11:37
Thumri Ravi Shankar 5:25
Thumri in Manj Khamaj, Talchanghar Ravi Shankar 4:49
Thumri in Mishra Khamaj Ravi Shankar 3:33
Thumri; Mishra Piloo: Tala Jat (Live at the Royal Albert Hall) Ravi Shankar ?:??
Tilak Shyam Ravi Shankar 23:22
Tilak Shyam Ravi Shankar 23:20
Tilak Shyam Ravi Shankar 3:10
Tilak Shyam Ravi Shankar 20:33
Title Ravi Shankar 4:00
Todi Ravi Shankar 7:17
Torment Ravi Shankar 1:03
Torment Ravi Shankar 0:55
Transmigration Ravi Shankar 2:08
Transmigration Ravi Shankar 2:06
Transmigration Ravi Shankar 2:03
Transmigration Ravi Shankar 2:00
Tribute to Nippon Ravi Shankar, Ustad Alla Rakha 13:20
Tribute to Nippon Ravi Shankar 13:20
Tribute to Nippon Ravi Shankar 13:18
Twilight Mood Ravi Shankar & Yehudi Menuhin 10:34
Twilight Mood Ravi Shankar GBAYC9900900 10:33
Twilight Mood Ravi Shankar 10:34
United Nations Ravi Shankar 4:41
V 7 1/2 Ravi Shankar 18:09
V 7½ Ravi Shankar 18:08
Vaishnava Janato / Raghupati Raghava Raja Ram Ravi Shankar 6:19
Vandana Ravi Shankar 2:37
Vandana Ravi Shankar 2:44
Vandana (Live at the Royal Albert Hall) Ravi Shankar ?:??
Vandanaa Trayee Ravi Shankar 4:32
Vandanaa Trayee Ravi Shankar 4:32
Variation on Genesis Them on Sitar Ravi Shankar 3:56

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.