Ar Log

~ Group

Filter

Recordings

Name Artist ISRCs Rating Length
Abergeni Dafydd Iwan ac Ar Log 2:09
Adlais y Gog Lwydlas Dafydd Iwan ac Ar Log ?:??
Ar Lan Y Môr Ar Log 3:02
Ar Lan y Mor (On the Sea Shore) Ar Log 3:05
Breuddwyd y Frenhines/Per Osleff (The Queen's Dream/Sweet Richard) Ar Log 3:15
Bryniau'r Iwerddon / Alawon fy Ngwlad Ar Log 4:47
Bugeilio'r Gwenith Gwyn Ar Log 4:35
Caer Rhun / Nyth Y Gôg / Nyth Y Gwcw Ar Log 4:41
Cân I Wiliam Dafydd Iwan ac Ar Log 2:38
Cân Sbardun Dewi Pws, Linda Griffiths & Ar Log 3:11
Cân y Cardi Ar Log 3:18
Cân Y Medd (Fersiwn Ar Log) Dafydd Iwan ac Ar Log 2:32
Castell Caernarfon / Pibddawns Aberhonddu / Llys Warpool Ar Log 4:27
Castell Caernarfon / Pibddawns Aberhonddu / Llys Warpool Ar Log 4:26
Cerdd y Gog Lwydlas (The Song of the Grey Cuckoo) Ar Log 3:01
Cerddwn ymlaen (Fersiwn gwreiddiol gydag Ar Log) Dafydd Iwan ac Ar Log 3:50
Cerrig-y-Rhyd Ar Log 2:49
Ciosg Talysarn Dafydd Iwan ac Ar Log 3:31
Clychau Aberdyfi/Bugail Aberdyfi (The Bells of Aberdyfi/The Shepherd of Aberdyfi) Ar Log 4:23
Clychau Aderdyfi / Bugail Aberdyfi Ar Log 4:20
Cwm Ffynnon Ddu Dafydd Iwan ac Ar Log ?:??
Cwrw Melyn / Y Dyn Meddw Ar Log 4:15
Dadl Dau / Ceffylyn Rhygyngog Ar Log 3:05
Dail Y Teim Dafydd Iwan ac Ar Log 2:54
Dainty Davey/Hoffedd Ap Hywel (Ap Hywel's Fancy) Ar Log 2:09
Dau Rhosyn Coch Ar Log 2:38
Dechrau'r Dyfodol Dafydd Iwan ac Ar Log 2:24
Dechrau'r Dyfodol Ar Log a Dafydd Iwan 2:23
Difyrrwch Corbet O Ynys Maengwyn / Difyrrwch Gwyr Dolgellau / Ymdaith Caerfili / Ty Coch Caerdydd Ar Log 5:45
Difyrrwch Corbet o Ynys Maengwyn/Difyrrwch Gwyr Dolgellau/Ymdaith Caerffili/Ty Coch Caerdydd (The Delight of Corbet From Ynys Maengwyn/The Delight of the Men of Dolgellau/The Caerphilly March/The Red House of Cardiff) Ar Log 5:49
Ffidil Yn Y To Dafydd Iwan ac Ar Log ?:??
Ffidl Ffadl/Y Delyn Newydd (Fiddle Faddle/The New Harp) Ar Log 2:52
Fflat Huw Puw / Pibddawns Gwyr Wrecsam Ar Log 3:48
Glan Brân / Ymgyrch-dôn Y Waunlwyd Ar Log 2:23
Glan Bran/Ymgyrch-Don Waenlwyd (The Rallying-Cry of the Waenlwyd) Ar Log 2:21
Gŵr a'i Farch / Pant Corlan yr Ŵyn Ar Log 3:24
Hafoty Fraich Ddu/Y Gelynnen/Y Lili (The Summer Dwelling of 'Fraich Ddu') Ar Log 3:33
Heol Y Felin / Ilffracwm Dafydd Iwan ac Ar Log 2:37
Hiraeth Ar Log 2:43
Hiraeth Ar Log 2:39
Hoffter Gwilym / Mynydd Yr Heliwr / Nans O'r Felin / Hoffedd Jac Murphy Dafydd Iwan ac Ar Log ?:??
Jigolo / Harri Morgan Ar Log 3:56
Jigolo / Harri Morgan Ar Log 3:51
Jigolo / Harri Morgan Ar Log 3:51
Laura Llywelyn Dafydd Iwan ac Ar Log ?:??
Lisa Fach Ar Log 3:30
Lisa Lân Ar Log 2:22
Lleucu Llwyd Dafydd Iwan ac Ar Log 3:27
Llongau Caernarfon Ar Log 3:27
Llwyngwair / Y Gŵr o Gaerwys / Hoffter Madog ab Owain Ar Log 4:19
Llydaw Ar Log 2:49
Mae Nhw'n Paratoi At Ryfel Dafydd Iwan ac Ar Log 4:55
Pe Cawn i Hon Ar Log 2:16
Per Oslef Dafydd Iwan ac Ar Log ?:??
Rali Twm Siôn / Ymdaith Gwyr Dyfnaint Ar Log 2:42
Rali Twm Sion/Ymdaith Gwyr Dyfnaint (Twm Sion's Rally/The March of Themen From Devon) Ar Log 2:50
Rew-di-Ranno / Y Facsen Felen Ar Log 3:52
Ril Abergwaun / Y Drochfa Ar Log 4:19
Show Me Now Ar Log 4:00
Swydd Amwythig Ar Log 3:58
Tôn Garol / Y Deryn Du Ar Log 3:11
Tra Bo Dau Ar Log 5:27
Tra Bo Dau (Whilst There Are Two) Ar Log 5:29
Tra Bo Hedydd Dafydd Iwan ac Ar Log ?:??
Tri Chant o Bunnau / Blodau Llundain / Difyrrwch Gwŷr Mawddwy Ar Log 4:33
Wrth Y Ffynnon Ar Log 4:06
Wyres Megan / Merch Megan Ar Log 2:28
Wyres Megan / Merch Megan Ar Log 2:32
Wyres Megan / Merch Megan Ar Log 2:21
Y Blewyn Glas (The Green Blade of Grass) Ar Log 2:28
Y Blewyn Gwyn Dafydd Iwan ac Ar Log 3:06
Y Chwe Chant A Naw Dafydd Iwan ac Ar Log ?:??
Y Ddafad Gorniog / Hela'r Sgwamog / Mympwy Rhys Ar Log 3:27
Y Deryn Pur Ar Log 4:24
Y Dref A Gerais I Cyd (Fersiwn Ar Log) Dafydd Iwan ac Ar Log 6:02
Y Ferch o Fydrin/Pibddawns y Bontnewydd Ar Log 3:15
Y Gelynen Ar Log ?:??
Y Gwcw Fach (Dear Cuckoo) Ar Log 3:04
Y Gwr A'i Farch / Pant Corlan Yr Wyn Ar Log 3:21
Y Gwydr Glas Ar Log 3:41
Y March Glas / Nos Fercher Ar Log 3:21
Y Pedwar Cae (Fersiwn Ar Log) Dafydd Iwan ac Ar Log 4:09
Y Wên Na Phyla Amser (Fersiwn gwreiddiol gydag Ar Log) Dafydd Iwan ac Ar Log ?:??
Yma o Hyd (Fersiwn gwreiddiol gydag Ar Log) Dafydd Iwan ac Ar Log 4:31
Ymdaith Gwŷr Hirwaun Ar Log 4:25
Ymdaith Meirionnydd / Aden Y Fran Ddu Ar Log 3:01
Ymdaith Sir Feirionnydd / Aden Y Frân Ddu Ar Log 2:58
Yn Harbwr Corc Ar Log 2:57
Yn Harbwr Corc (In Cork Harbour) Ar Log 2:55
Yn Iach i ti Gymru Ar Log 3:24
Yr Hen Dderwen Ddu Ar Log 3:12

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.