Phương Thu

~ Person

Relationships

member of: Tam ca Con Gái

Appearances

Date Title Attributes Artist
vocal
Hãy yêu khi ta còn bên nhau background vocals Ngọc Anh