Relationships

member of: Bức Tường (bass) (2010 –)
biographies: http://buctuong.com/2010/07/nguyen-minh-duc-guitarist/ [info]

Appearances

Date Title Attributes Artist
instrument
Đất Việt bass Bức Tường
Ngày khác bass Bức Tường
writer
Những chuyến đi dài