Appearances

Date Title Attributes Artist Length
instrument
Raga Lalit - Alap tambura Nasir Zahiruddin Dagar & Ustad Nasir Faiyazuddin Dagar 23:57
Raga Lalit - Composition And Layakari In Chautaal tambura Nasir Zahiruddin Dagar & Ustad Nasir Faiyazuddin Dagar 10:14
Raga Sohini - Alap And Composition In Chautaal tambura Nasir Zahiruddin Dagar & Ustad Nasir Faiyazuddin Dagar 16:25