Eero Saarinen (Finnish actor/voice actor)

~ Person

Filter

Recordings

Name Artist ISRCs Rating Length
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 22: Omaisuuden vahingoittamista koskevia lakeja [jatkoa] / Eri aiheita koskevia lakeja Eero Saarinen 4:55
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 23: Rehellisyys ja oikeamielisyys / Seitsemäs vuosi ja viikon seitsemäs päivä / Kolme vuotuista juhlaa / Kehotuksia ja lupauksia Eero Saarinen 5:30
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 24: Herra tekee Siinailla liiton Israelin kanssa / Mooses kohtaa Herran Siinainvuorella Eero Saarinen 3:02
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 25: Uhrilahjat pyhäkön rakentamista varten / Liitonarkku / Uhrileipäpöytä / Seitsenhaarainen lamppu Eero Saarinen 5:02
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 26: Telttamaja Eero Saarinen 5:06
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 27: Polttouhrialttari / Esipiha / Lamput ja niiden öljy Eero Saarinen 3:36
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 28: Pappien puvut / Rintakilpi / Pappien muut varusteet Eero Saarinen 6:52
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 1: Israelilaiset joutuvat Egyptissä orjiksi Eero Saarinen 3:04
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 2: Mooseksen syntymä / Mooses Midianissa / Jumala kutsuu Mooseksen Eero Saarinen 4:28
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 3: Jumala kutsuu Mooseksen [jatkoa] Eero Saarinen 4:43
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 4: Jumala kutsuu Mooseksen [jatkoa] / Mooses palaa Egyptiin Eero Saarinen 5:07
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 5: Mooses ja Aaron ensimmäisen kerran Faraon edessä / Pakkotyötä kovennetaan Eero Saarinen 3:48
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 6: Pakkotyötä kovennetaan [jatkoa] / Jumala uudistaa käskynsä ja lupauksensa / Mooseksen ja Aaronin suku / Aaronin sauva Eero Saarinen 5:04
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 7: Aaronin sauva [jatkoa] / Ensimmäinen vitsaus: veri / Toinen vitsaus: sammakot Eero Saarinen 4:30
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 8: Toinen vitsaus: sammakot [jatkoa] / Kolmas vitsaus: syöpäläiset / Neljäs vitsaus: paarmat Eero Saarinen 5:03
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 9: Viides vitsaus: karjarutto / Kuudes vitsaus: paiseet / Seitsemäs vitsaus: rakeet Eero Saarinen 5:45
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 10: Kahdeksas vitsaus: heinäsirkat / Yhdeksäs vitsaus: pimeys Eero Saarinen 5:37
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 11: Viimeinen vitsaus ilmoitetaan Eero Saarinen 1:57
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 12: Pääsiäinen / Kymmenes vitsaus: Egyptin esikoisten kuolema / Israelilaiset lähtevät Egyptistä / Pääsiäistä koskevia määräyksiä Eero Saarinen 8:41
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 13: Esikoisten pyhittäminen ja happamattoman leivän juhla / Pilvipatsas ja tulipatsas Eero Saarinen 4:05
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 29: Pappien vihkiminen virkaansa / Päivittäinen uhri Eero Saarinen 7:16
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 30: Suitsutusalttari / Lunastusmaksu pyhäkön tarpeisiin / Pronssiallas / Pyhä öljy ja suitsutusaineet Eero Saarinen 5:45
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 31: Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat / Sapattikäsky Eero Saarinen 2:45
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 32: Kultainen sonni Eero Saarinen 5:48
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 33: Kansa saa käskyn lähteä liikkeelle / Pyhäkköteltta / Herra lupaa olla kansansa kanssa Eero Saarinen 4:11
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 34: Uudet laintaulut / Herra uudistaa liittonsa / Mooseksen kasvot säteilevät Eero Saarinen 6:17
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 35: Sapattikäsky / Uhrilahjat pyhäkköteltan rakentamista varten / Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat Eero Saarinen 5:15
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 36: Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat [jatkoa] / Pyhäkköteltan osien valmistaminen Eero Saarinen 5:31
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 37: Pyhäkköteltan varusteiden valmistaminen Eero Saarinen 3:48
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 38: Pyhäkköteltan varusteiden valmistaminen [jatkoa] / Esipihan varusteet / Laskelma metallien käytöstä rakennustöissä Eero Saarinen 5:41
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 39: Pappien pukujen valmistaminen / Pyhäkköteltan tavarat Eero Saarinen 6:36
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos. 40: Pyhäkköteltan pystyttäminen / Herran kirkkaus täyttää telttamajan Eero Saarinen 4:39
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 1: Daavid saa kuulla Saulin kuolemasta Eero Saarinen 4:32
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 2: Daavidista tulee Juudan kuningas / Isbosetistä tulee Israelin kuningas / Sota Saulin ja Daavidin sukujen välillä Eero Saarinen 5:55
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 3: Sota Saulin ja Daavidin sukujen välillä [jatkoa] / Daavidin pojat / Abner siirtyy Daavidin puolelle / Abnerin murha ja hautaus Eero Saarinen 7:20
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 4: Isbosetin murha Eero Saarinen 2:48
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 5: Daavidista tulee Israelin ja Juudan kunigas / Daavid voittaa filistealaiset Eero Saarinen 4:29
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 6: Liitonarkku tuodaan Jerusalemiin Eero Saarinen 3:43
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 7: Natan ilmoittaa Daavidille Herran lupauksen / Daavidin kiitosrukous Eero Saarinen 5:31
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 8: Daavidin voitot Eero Saarinen 3:06
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 9: Daavid ja Mefiboset Eero Saarinen 2:40
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 10: Daavid voittaa ammonilaiset ja aramealaiset Eero Saarinen 4:00
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 11: Daavid ja Batseba Eero Saarinen 5:06
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 12: Natanin viesti ja Daavidin katumus / Daavidin ja Batseban poika kuolee / Daavid valtaa Rabban Eero Saarinen 6:21
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 13: Amnon ja Tamar / Absalomin kosto Eero Saarinen 7:28
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 14: Daavid armahtaa Absalomin / Daavidin ja Absalomin sovinto Eero Saarinen 6:59
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 15: Absalom tekee kapinan Eero Saarinen 6:53
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 16: Daavid ja Siba / Daavid ja Simei / Absalom Jerusalemissa Eero Saarinen 4:39
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 17: Husai harhauttaa neuvoillaan Absalomia / Daavid saa varoituksen ja pakenee Eero Saarinen 6:04
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 18: Absalomin tappio ja kuolema / Daavid saa tiedon Absalomin kuolemasta Eero Saarinen 6:50
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 19: Daavid saa tiedon Absalomin kuolemasta [jatkoa] / Joab moittii Daavidia / Daavid lähtee takaisin Jerusalemiin / Daavid armahtaa Simein ja Mefibosetin / Daavid osoittaa ystävyyttä Barsillaille / Juudan ja Israelin välinen riita Eero Saarinen 9:54
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 20: Seban kapina Eero Saarinen 5:40
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 21: Nälänhätä ja Saulin jälkeläisten kuolema / Daavidin soturien urotöitä Eero Saarinen 4:48
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 22: Daavidin voitonlaulu Eero Saarinen 5:49
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 23: Daavidin viimeiset sanat / Daavidin soturit Eero Saarinen 6:18
Toinen Samuelin kirja: 2. Sam. 24: Daavid toimittaa väenlaskun Eero Saarinen 5:19
Tuomarien kirja: Tuom. 1: Tietoja Kanaaninmaan valloituksesta Eero Saarinen 6:51
Tuomarien kirja: Tuom. 2: Herran enkeli nuhtelee israelilaisia / Israel Joosuan kuoltua Eero Saarinen 4:27
Tuomarien kirja: Tuom. 3: Israel Joosuan kuoltua [jatkoa] / Otniel tuomarina / Ehud tuomarina / Samgar tuomarina Eero Saarinen 5:49
Tuomarien kirja: Tuom. 4: Debora ja Barak Eero Saarinen 4:50
Tuomarien kirja: Tuom. 5: Deboran laulu Eero Saarinen 5:19
Tuomarien kirja: Tuom. 6: Gideonin kutsuminen Eero Saarinen 8:06
Tuomarien kirja: Tuom. 7: Gideon voittaa Midianilaiset / Orebin ja Seebin surmaaminen Eero Saarinen 5:40
Tuomarien kirja: Tuom. 8: Orebin ja Seebin surmaaminen [jatkoa] / Gideonin retki Jordanin itäpuolelle / Gideon ei suostu israelilaisten kuninkaaksi Eero Saarinen 6:48
Tuomarien kirja: Tuom. 9: Abimelekin kuninkuus Eero Saarinen 10:22
Tuomarien kirja: Tuom. 10: Tolo ja Jair tuomareina / Ammonilaiset ahdistavat Israelia / Jefta valitaan gileadilaisten päälliköksi Eero Saarinen 3:21
Tuomarien kirja: Tuom. 11: Jefta valitaan Gileadilaisten päälliköksi [jatkoa] / Neuvottelut ammonilaisten kanssa / Jeftan lupaus ja ammonilaisten kukistaminen Eero Saarinen 7:43
Tuomarien kirja: Tuom. 12: Jefta voittaa efraimilaiset / Ibsan, Elon ja Abdon tuomareina Eero Saarinen 3:11
Tuomarien kirja: Tuom. 13: Simsonin syntymä Eero Saarinen 4:38
Tuomarien kirja: Tuom. 14: Simson ja timnan tyttö Eero Saarinen 4:31
Tuomarien kirja: Tuom. 15: Simson ja timnan tyttö [jatkoa] / Simson voittaa filistealaiset Lehissä Eero Saarinen 4:20
Tuomarien kirja: Tuom. 16: Simon Gazassa / Simson ja Delila Eero Saarinen 7:17
Tuomarien kirja: Tuom. 17: Miikan pyhäkkö Eero Saarinen 2:38
Tuomarien kirja: Tuom. 18: Danin heimo etsii uutta asuinpaikkaa / Miikan pappi lähtee danilaisten mukaan / Laisin valloitus ja pyhäkön perustaminen Eero Saarinen 6:23
Tuomarien kirja: Tuom. 19: Raiskaus Benjaminin Gibeassa Eero Saarinen 6:17
Tuomarien kirja: Tuom. 20: Israelin heimot päättävät rangaista gibealaisia / Veljessota Eero Saarinen 8:24
Tuomarien kirja: Tuom. 21: Benjaminin heimo pelastetaan häviämästä Eero Saarinen 4:30
Viides luku, osa 1 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 4:48
Viides luku, osa 2 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 4:53
Viides luku, osa 3 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 5:02
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 1: Mooses muistuttaa Jumalan lupauksesta / Mooses asettaa kansalle päämiehiä / Mooses lähettää tiedustelijoita Kades-Barneasta / Herra rankaisee Israelia Eero Saarinen 8:46
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 2: Kulku Edomin ja Moabin alueiden halki / Kuningas Sihonin kukistaminen Eero Saarinen 6:54
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 3: Kuningas Ogin kukistaminen / Valloitetun alueen jako / Herra kieltää Moosekselta pääsyn Luvattuun maahan Eero Saarinen 6:02
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 4: Jumalan laki, Israelin kallein omaisuus / Tuomio ja paluu Jumalan yhteyteen / Israelin kansan erityisasema / Jordanin itäpuoliset turvakaupungit / Lain julistaminen Eero Saarinen 10:05
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 5: Kymmenen käskyn laki / Kansa pyytää Moosesta välittäjäksi Eero Saarinen 5:46
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 6: Tärkein käsky: rakasta Herraa! / Varokaa unohtamasta Herraa! Eero Saarinen 4:06
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 7: Israel, Jumalan valitsema kansa / Kuuliaisuus tuo onnen ja siunauksen Eero Saarinen 6:11
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 8: Jumala kasvattaa Israelia kuin lastaan / Luvatun maan rikkaudet ja vaarat Eero Saarinen 3:43
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 9: Luvattu maa, Jumalan lahja / Mooses muistuttaa kansaa sen tottelemattomuudesta Eero Saarinen 5:47
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 10: Uudet liitontaulut ja leeviläisten valinta / Jumala vaatii kuuliaisuutta Eero Saarinen 4:10
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 11: Mooses muistuttaa kansaa Jumalan suurista teoista / Israelin tulevaisuus Luvatussa maassa Eero Saarinen 5:37
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 12: Oikea jumalanpalveluspaikka / Kansaa varoitetaan pakanallisista palvontamenoista Eero Saarinen 6:26
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 13: Epäjumalien suosijoita ei tule suvaita Eero Saarinen 3:46
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 14: Kielletyt surumerkit / Puhtaat ja saastaiset eläimet / Laki kymmenyksistä Eero Saarinen 4:34
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 15: Laki velkojen anteeksiannosta / Laki orjien vapauttamisesta / Laki karjan esikoisista Eero Saarinen 4:31
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 16: Vuoden pääjuhlat / Tuomarien velvollisuudet / Epäjumalat ja niiden palvelijat tuomitaan Eero Saarinen 4:43
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 17: Epäjumalat ja niiden palvelijat tuomitaan [jatkoa] / Laki korkeimmasta tuomioistuimesta / Laki kuninkuudesta Eero Saarinen 4:06
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 18: Pappien osuudet ja oikeudet / Väärät ja oikeat profeetat Eero Saarinen 4:02
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 19: Turvakaupungit / Rajamerkkejä ei saa siirtää / Todistajanlausuntojen pätevyys Eero Saarinen 4:10
Viides Mooseksen kirja: 5. Moos. 20: Ohjeita sodankäyntiä varten Eero Saarinen 4:07

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.