Eero Saarinen (Finnish actor/voice actor)

~ Person

Filter

Recordings

Name Artist ISRCs Rating Length
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 23: Bileam siunaa Israelin [jatkoa] / Bileam siunaa Israelin uudelleen / Bileamin ennustus Eero Saarinen 5:17
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 24: Bileamin ennustus [jatkoa] / Bileamin toinen ennustus Eero Saarinen 4:16
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 25: Israelilaiset lankeavat palvelemaan Baal-Peoria Eero Saarinen 2:46
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 26: Uusi väenlasku Eero Saarinen 8:51
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 27: Tyttärien perintöoikeus / Herra määrää Joosuan Mooseksen seuraajaksi Eero Saarinen 3:39
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 28: Päivittäiset uhrit ja juhlauhrit Eero Saarinen 5:18
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 29: Päivittäiset uhrit ja juhlauhrit [jatkoa] Eero Saarinen 6:52
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 30: Päivittäiset uhrit ja juhlauhrit [jatkoa] / Määräyksiä, jotka koskevat naisten tekemiä lupauksia Eero Saarinen 3:10
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 31: Midianilaisia vastaan tehty kostoretki / Saaliin jakaminen Eero Saarinen 7:22
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 32: Jordanin itäpuolelle asettuvat heimot Eero Saarinen 6:29
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 33: Israelilaisten leiripaikat autiomaassa / Ohjeita maan valloittamista varten Eero Saarinen 5:27
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 34: Luvatun maan rajat / Maan jakajiksi asetetut miehet Eero Saarinen 3:14
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 35: Leeviläisten kaupungit / Turvakaupungit Eero Saarinen 5:45
Neljäs Mooseksen kirja: 4. Moos. 36: Tyttärien perintöoikeutta koskevia säännöksiä Eero Saarinen 2:31
Neljästoista luku, osa 1 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 5:29
Neljästoista luku, osa 2 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 5:44
Ruutin kirja: Ruut 1: Elimelekin perhe Moabissa / Noomi lähtee miniöittensä kanssa Betlehemiin Eero Saarinen 4:32
Ruutin kirja: Ruut 2: Boas tapaa Ruutin poimimassa tähkiä Eero Saarinen 4:34
Ruutin kirja: Ruut 3: Ruut menee Boasin luo puimatantereelle Eero Saarinen 3:32
Ruutin kirja: Ruut 4: Boas lunastaa Ruutin vaimokseen / Daavidin esivanhemmat Eero Saarinen 3:59
Seitsemäs luku, osa 1 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 4:42
Seitsemäs luku, osa 2 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 4:33
Seitsemäs luku, osa 3 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 4:43
Seitsemäs luku, osa 4 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 4:58
Seitsemäs luku, osa 5 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 5:11
Seitsemästoista luku, osa 1 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 6:08
Seitsemästoista luku, osa 2 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 6:03
Toinen aikakirja: 2. Aik. 1: Jumala ilmestyy Gibeonissa / Salomon rikkaudet Eero Saarinen 3:41
Toinen aikakirja: 2. Aik. 2: Temppelin rakennustyön valmistelut Eero Saarinen 4:11
Toinen aikakirja: 2. Aik. 3: Salomo rakentaa temppelin Eero Saarinen 3:14
Toinen aikakirja: 2. Aik. 4: Temppelin varustaminen Eero Saarinen 3:53
Toinen aikakirja: 2. Aik. 5: Temppelin varustaminen [jatkoa] / Liitonarkku tuodaan temppeliin Eero Saarinen 3:02
Toinen aikakirja: 2. Aik. 6: Salomo puhuu kansalle / Salomon rukous Eero Saarinen 9:06
Toinen aikakirja: 2. Aik. 7: Temppelin vihkiminen / Jumala vastaa Salomon rukoukseen Eero Saarinen 4:52
Toinen aikakirja: 2. Aik. 8: Salomon muu toiminta Eero Saarinen 3:28
Toinen aikakirja: 2. Aik. 9: Saban kuningatar käy Salomon luona / Salomon rikkaus Eero Saarinen 6:04
Toinen aikakirja: 2. Aik. 10: Valtakunta jakautuu Eero Saarinen 3:47
Toinen aikakirja: 2. Aik. 11: Rehabeam Juudan kuninkaana Eero Saarinen 4:01
Toinen aikakirja: 2. Aik. 12: Sisak hyökkää Juudaan / Rehabeamin kuolema Eero Saarinen 3:24
Toinen aikakirja: 2. Aik. 13: Abia Juudan kuninkaana Eero Saarinen 4:27
Toinen aikakirja: 2. Aik. 14: Asan hallituskauden alku Eero Saarinen 3:03
Toinen aikakirja: 2. Aik. 15: Asa hävittää epäjumalien palveluksen Eero Saarinen 3:30
Toinen aikakirja: 2. Aik. 16: Asan sota Baesaa vastaan / Hananin ennustus / Asan kuolema Eero Saarinen 3:18
Toinen aikakirja: 2. Aik. 17: Josafatin hallituskauden alku Eero Saarinen 3:13
Toinen aikakirja: 2. Aik. 18: Ahab ja Josafat valmistelevat yhteistä sotaretkeä / Ahab kuolee, Josafat pelastuu Eero Saarinen 7:30
Toinen aikakirja: 2. Aik. 19: Josafat järjestää oikeudenkäytön Eero Saarinen 2:39
Toinen aikakirja: 2. Aik. 20: Josafat voittaa vihollisensa / Josafatin hallituksen loppuaika Eero Saarinen 7:49
Toinen aikakirja: 2. Aik. 21: Joram Juudan kuninkaana Eero Saarinen 4:11
Toinen aikakirja: 2. Aik. 22: Ahasaj Juudan kuninkaana / Ataljan hirmuvalta Eero Saarinen 3:31
Toinen aikakirja: 2. Aik. 23: Pappi Jojadan kapina / Jojadan uudistukset Eero Saarinen 4:58
Toinen aikakirja: 2. Aik. 24: Joas korjauttaa Jerusalemin temppelin / Joasin luopumus Eero Saarinen 6:15
Toinen aikakirja: 2. Aik. 25: Amasja Juudan kuninkaana Eero Saarinen 6:26
Toinen aikakirja: 2. Aik. 26: Ussia Juudan kuninkaana Eero Saarinen 5:00
Toinen aikakirja: 2. Aik. 27: Jotam Juudan kuninkaana Eero Saarinen 1:44
Toinen aikakirja: 2. Aik. 28: Ahas Juudan kuninkaana Eero Saarinen 6:03
Toinen aikakirja: 2. Aik. 29: Hiskian uskonnolliset uudistukset Eero Saarinen 7:27
Toinen aikakirja: 2. Aik. 30: Hiskia uudistaa pääsiäisen vieton Eero Saarinen 5:56
Toinen aikakirja: 2. Aik. 31: Temppelipalveluksen uudistaminen Eero Saarinen 4:56
Toinen aikakirja: 2. Aik. 32: Sanheribin sotaretki Juudaan / Hiskian sairaus ja hänen rikkautensa / Hiskian kuolema Eero Saarinen 7:12
Toinen aikakirja: 2. Aik. 33: Manasse ja Amon Juudan kuninkaina Eero Saarinen 4:59
Toinen aikakirja: 2. Aik. 34: Josian uskonnolliset uudistukset Eero Saarinen 7:13
Toinen aikakirja: 2. Aik. 35: Josia järjestää pääsiäisen vieton / Josian kuolema Eero Saarinen 6:06
Toinen aikakirja: 2. Aik. 36: Josian seuraajat / Nebukadnessar hävittää Jerusalemin ja vie juutalaiset pakkosiirtolaisuuteen Eero Saarinen 4:57
Toinen kirje Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 8:29
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 1: Ahasjan kuolema Eero Saarinen 4:16
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 2: Elia otetaan taivaaseen / Elisa tekee ihmeen Jerikossa ja Betelissä Eero Saarinen 5:36
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 3: Israelin ja Juudan sotaretki Moabiin Eero Saarinen 5:52
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 4: Elisa auttaa köyhää leskeä / Elisa herättää henkiin sunemilaisen naisen pojan / Elisa poistaa myrkyn ruoasta / Elisa ruokkii sata miestä Eero Saarinen 9:11
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 5: Elisa parantaa syyrialiasen Naamanin Eero Saarinen 6:14
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 6: Elisa saa kirveen nousemaan veden pinnalle / Syyrialaiset vainoavat Elisaa / Nälänhätä piiritetyssä Samariassa Eero Saarinen 6:45
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 7: Nälänhätä piiiritetyssä Samariassa [jatkoa] / Syyrian sotajoukko pakenee yöllä Eero Saarinen 5:09
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 8: Sunemilaisvaimo saa talonsa takaisin / Elisa Damaskoksessa / Joram Juudan kuninkaana / Ahasja Juudan kuninkaana Eero Saarinen 6:47
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 9: Jehu voidellaan Israelin kuninkaaksi / Jehu surmaa Israelin ja Juudan kuninkaat sekä Isebelin Eero Saarinen 8:09
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 10: Jehu tuhoaa Ahabin ja Ahasjan suvun / Jehu surmaa Baalin palvelijat / Jehun kuolema Eero Saarinen 7:54
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 11: Ataljan hallituskausi ja Jojadan kapina Eero Saarinen 4:29
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 12: Joas korjauttaa Jerusalemin temppelin / Hasaelin hyökkäys ja Joasin murha Eero Saarinen 4:31
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 13: Joahas Israelin kuninkaana / Profeetta Elisan kuolema / Hasael sotii Israelia vastaan Eero Saarinen 5:39
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 14: Amasja Juudan kuninkaana / Jerobeam II Israelin kuninkaana Eero Saarinen 6:02
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 15: Asarja Juudan kuninkaana / Sakarja Israelin kuninkaana / Sallum Israelin kuninkaana / Menahem Israelin kuninkaana / Pekahja Israelin kuninkaana / Pekah Israelin kuninkaana / Jotam Juudan kuninkaana Eero Saarinen 7:50
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 16: Ahas Juudan kuninkaana / Ahas tekee muutoksia temppelissä Eero Saarinen 4:12
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 17: Israelin tuho / Samarian uudet asukkaat Eero Saarinen 9:13
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 18: Hiskia Juudan kuninkaana / Sanherib uhkaa Jerusalemia Eero Saarinen 8:32
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 19: Kuningas pyytää Jesajalta neuvoa / Sanheribin uhkaus ja Hiskian rukous / Herra vastaa Hiskialle / Sotaretken päätös ja Sanheribin kuolema Eero Saarinen 8:13
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 20: Hiskian sairaus ja parantuminen / Parantumisen merkki / Babylonian kuninkaan lähettiläät ja Jesajan ennustus Eero Saarinen 4:38
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 21: Manasse Juudan kuninkaana / Amon Juudan kuninkaana Eero Saarinen 5:08
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 22: Josia Juudan kuninkaana / Lain kirja löydetään temppelistä Eero Saarinen 4:41
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 23: Josia puhdistaa jumalanpalveluksen / Josian jälkimainen / Farao Nekon sotaretki ja Josian kuolema / Joahas Juudan kuninkaana / Jojakim Juudan kuninkaana Eero Saarinen 10:20
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 24: Jojakim Juudan kuninkaana [jatkoa] / Jojakinin aika ja ensimmäinen Jerusalemin valloitus / Sidkian aika ja Jerusalemin kukistuminen Eero Saarinen 4:19
Toinen Kuninkaiden kirja: 2. Kun. 25: Sidkian aika ja Jerusalemin kukistuminen [jatkoa] / Temppelin hävitys ja jerusalemilaisten pakkosiirto / Gedalja Juudan käskynhaltijana / Kuningas Jojakin armahdetaan Eero Saarinen 6:48
Toinen luku, osa 1 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 4:40
Toinen luku, osa 2 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 4:49
Toinen luku, osa 3 Mary Shelley, lukijana Eero Saarinen 4:45
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 14: Israelilaiset kulkevat Kaislameren poikki Eero Saarinen 5:43
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 15: Mooseksen ja israelilaisten laulu / Mirjamin laulu / Kansa nurisee marassa Eero Saarinen 4:42
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 16: Manna ja viiriäiset Eero Saarinen 6:14
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 17: Vettä kalliosta / Taistelu amalekilaisia vastaan Eero Saarinen 3:00
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 18: Jetro saapuu tervehtimään Moosesta / Tuomarien asettaminen Eero Saarinen 4:37
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 19: Jumala ilmestyy Siinainvuorella Eero Saarinen 4:01
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 20: Kymmenen käskyn laki Eero Saarinen 3:49
Toinen Mooseksen kirja: 2. Moos 21: Orjia koskevia lakeja / Henkirikoksia ja ruumiinvammoja koskevia lakeja / Omistajan vastuu / Omaisuuden vahingoittamista koskevia lakeja Eero Saarinen 5:54

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.