Filter

Recordings

Name Artist ISRCs Rating Length
'Ic Iain 'Ic Sheumais Karen Matheson 5:05
’S I Nochd a’ Chiad Oidche ’n Fhoghair Karen Matheson 3:03
A Vaya Inouva Idir & Karen Matheson 4:25
A’ Bhirlinn Bharrach Karen Matheson 4:31
Ae Fond Kiss Karen Matheson with The Duhks and Bryan Sutton 4:20
Ae Fond Kiss Karen Matheson 5:05
Ae Fond Kiss Karen Matheson 4:19
Ailein duinn Karen Matheson 2:38
Alasdair Mhic Cholla Ghasda Capercaillie feat. Karen Matheson 4:50
All the Flowers of the Bough Karen Matheson 4:34
An Ataireachd Àrd (The Surge of the Sea) Karen Matheson 5:20
An Fhideag Airdig Karen Matheson 4:17
An Fhideag Airgid Karen Matheson 4:17
An Fhideag Airgid Karen Matheson 4:18
An Fhideag Airgid Karen Matheson 4:16
Aragon Mill Karen Matheson 4:36
At the End of the Night Karen Matheson 4:21
Aye Waukin O Eddi Reader, Karen Matheson & Paul Brady 4:46
Bonnie Jean Karen Matheson 5:12
Ca na dh’Fhàg Thu M’Fhichead Gini Karen Matheson 4:08
Cadal Cha Dèan Mi Karen Matheson 5:56
Calbharaigh Karen Matheson 3:41
Calbharaigh Karen Matheson 3:38
Canan Nan Gaidheal Karen Matheson 4:48
Cha Tèid Mòr a Bharraigh Bhrònach Karen Matheson 3:54
Chì mi bhuam Karen Matheson 4:28
Chi Mi Bhuam (I See From Me) Karen Matheson 4:48
Chì Mi'n Geamhradh Runrig feat. Karen Matheson 4:18
Chuir Iad an t-Suil à Pilot Bàn Karen Matheson 3:39
Ci an Fhidheall / Cùbair Thu, Tàillear Thu Karen Matheson 3:59
Cronan Bleoghainn / 'S moch an diu gun d'finn mi éirigh Karen Matheson 5:02
Crucan na bPaiste Karen Matheson 5:23
Crucán na bPáiste Karen Matheson 5:13
Dreaming Sea Karen Matheson 4:40
Early Morning Grey Karen Matheson 4:28
Eilean Fraoich Karen Matheson 4:50
Evangeline Karen Matheson 2:27
Fac thu na feidh Karen Matheson 4:45
Fac Thu Na Feidh Karen Matheson 4:44
Gleann baile chaoil Karen Matheson 4:26
Goodbye Phoebe Karen Matheson 3:24
Gura Mise Tha Gu Dubhach Karen Matheson 5:09
Gura Tu Mo Bean Chomuinn Karen Matheson 3:11
Hard Earth Karen Matheson 2:11
Hoping for You Karen Matheson 3:06
I Will Not Wear the Willow Karen Matheson 5:35
Iain Ghlinn Cuaich Karen Matheson 3:16
Jubilee Mary Chapin Carpenter with Karen Matheson 4:49
Laoidh fhearchair Eòghainn Karen Matheson 4:05
Lassie Wi’ the Lint‐White Locks Karen Matheson 3:26
Luadh an Toraidh Karen Matheson 3:19
Maol Ruanaidh Ghlinneachain Karen Matheson 4:12
Mi Le M'Uilinn Karen Matheson 5:30
Mi le M'uilinn Air Mo Ghluin Karen Matheson 5:30
Mi le M'uilinn Air Mo Ghlúin (With My Elbow on My Knee) Karen Matheson 5:31
Mi le M’Uilinn Air Mo Ghluin (With My Elbow on My Knee) Karen Matheson 5:30
Moch di Luain Karen Matheson 2:56
Moonchild Karen Matheson 3:51
Morag’s Lament Karen Matheson 0:51
Morning Karen Matheson 4:42
Move On Karen Matheson 3:19
Muladach Is Mi Air M'aineol Karen Matheson & Davy Spillane 4:02
My Whispered Reason Karen Matheson 2:13
O nach èisdeadh Karen Matheson 3:36
O Nach Eisdeadh Tu ’n Sgeul le Aire Karen Matheson 3:46
O nach eisdeadh tu’n sgeul le aire Karen Matheson 3:33
Oh Mama Aoife O’Donovan with Mary Chapin Carpenter; Karen Matheson; Tim O’Brien; Julie Fowlis & Teddy Thompson 4:07
One More Chance Karen Matheson 3:42
Prayer Karen Matheson NOACM9901020 4:33
Puirt à beul Karen Matheson 3:45
Rainbow Paul Brady, Eddi Reader & Karen Matheson 3:16
Riobainean riomhach / O Mhàiri 's tu mo Mhàiri Karen Matheson 5:09
Rithill Aill Karen Matheson 3:40
Rithill Aill Karen Matheson 3:41
Rithill Aill Karen Matheson 3:42
Rithill Aill Karen Matheson 3:36
Rithill Aill Karen Matheson 3:37
Rithill Aill (A Wedding Song) Karen Matheson 3:40
Rithill Hill Karen Matheson 3:42
Sanseptique Tommy Hayes, Fiona Kennedy & Karen Matheson 2:52
Saoil a Mhor am Pos thu Karen Matheson 4:23
Saoil a Mhòr am Pòs Thu Karen Matheson 4:24
Singing in the Dark Karen Matheson 3:25
Speed of Love Karen Matheson 5:04
Taladh Throndairnis Karen Matheson 3:44
The Dreaming Sea Karen Matheson 4:35
The Dreaming Sea Karen Matheson 4:37
The Dreaming Sea Karen Matheson 4:39
Théid mi dhachaigh (I’ll Go Home) Angus Grant & Karen Matheson 1:19
There's Always Sunday Karen Matheson 4:10
There's Always Sunday Karen Matheson 3:47
There's Always Sunday Karen Matheson 4:13
There's Always Sunday Karen Matheson 3:44
Time to Fall Karen Matheson 4:11
Urnaigh a Bhan Thigreach Karen Matheson 3:34
Waiting for the Wheel to Turn Karen Matheson 6:42
World Stood Still Karen Matheson 4:18
You'll Never Leave Harlan Alive Darrell Scott & Karen Matheson 5:18

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.