Huy Tuấn

~ Person

Appearances

Date Title Attributes Artist Length
arranger
Câu chuyện tình yêu Ngọc Anh 4:18
Hãy yêu khi ta còn bên nhau Ngọc Anh & Mỹ Linh 4:48
Khúc giao mùa Mỹ Linh 4:27
Khúc giao mùa (karaoke) Mỹ Linh 4:28
Kiss hello Ngọc Anh 3:53
Life without you (the wedding song) Ngọc Anh 4:17
Love the first time Ngọc Anh & Mỹ Linh 4:49
Mơ hồ Mỹ Linh 4:41
Mùa đông sẽ qua Mỹ Linh 4:24
Trăng trong phố Mỹ Linh 4:40
Trăng trong phố (karaoke) Mỹ Linh 4:41
Yêu đến ngàn thu Ngọc Anh 3:54
Để tình yêu hát Mỹ Linh
composer
Biết
Khúc giao mùa
Mơ hồ
Mùa đông sẽ qua
Những giấc mơ dài
Trăng trong phố
Valentin
instrument
Câu chuyện tình yêu keyboard Ngọc Anh 4:18
Hãy yêu khi ta còn bên nhau keyboard Ngọc Anh & Mỹ Linh 4:48
Kiss hello keyboard Ngọc Anh 3:53
Life without you (the wedding song) keyboard Ngọc Anh 4:17
Love the first time keyboard Ngọc Anh & Mỹ Linh 4:49
Yêu đến ngàn thu keyboard Ngọc Anh 3:54
lyricist
Biết
Khúc giao mùa
Mơ hồ
Mùa đông sẽ qua
Những giấc mơ dài
Trăng trong phố
Valentin
producer
Để tình yêu hát Mỹ Linh
Nếu như anh đến Văn Mai Hương
Nếu như anh đến executive Văn Mai Hương
Tóc ngắn, Volume 2: Vẫn mãi mong chờ Mỹ Linh
programming
Câu chuyện tình yêu drums Ngọc Anh 4:18
Hãy yêu khi ta còn bên nhau drums Ngọc Anh & Mỹ Linh 4:48
Kiss hello drums Ngọc Anh 3:53
Life without you (the wedding song) drums Ngọc Anh 4:17
Love the first time drums Ngọc Anh & Mỹ Linh 4:49
Yêu đến ngàn thu drums Ngọc Anh 3:54
writer
Thiên đường