Uakti

~ Group

Aliases

An alias is an alternate name for an entity. They typically contain common mispellings or variations of the name and are also used to improve search results. View the alias documentation for more details.

Uakti has no aliases.

Artist credits

This is a list of all the different ways Uakti is credited in the database. View the artist credit documentation for more details.

Name
Anne Hathaway & Flávia Maia feat. UAKTI
Antonio Vivaldi; Uakti
Claude Debussy; Uakti
Erik Satie; Uakti
Flávia Maia & Anne Hathaway feat. UAKTI
Giuseppe Verdi; Uakti
Heitor Villa‐Lobos; Uakti
Johann Sebastian Bach; Uakti
Johann Strauss II; Uakti
John Powell feat. Carlinhos Brown & UAKTI
John Powell feat. Milton Nascimento, UAKTI and Barbatuques
John Powell feat. UAKTI
John Powell feat. UAKTI and Barbatuques
Marco Antonio Guimarães; Uakti, Orquestra filarmônica de Minas Gerais & Fabio Mechetti
Marlui Miranda feat. Uakti
Marlui Miranda with Uakti
Maurice Ravel; Uakti
Orquestra filarmônica de Minas Gerais & Uakti
Philip Glass; Uakti
Philip Lawrence feat. UAKTI
Tavinho Moura, Milton Nascimento e Uakti
Tetê Espíndola & Uakti
Túlio Mourão e Uakti
Uakti
Wolfgang Amadeus Mozart; Uakti
Модест Петрович Мусоргский; Uakti