Filter

Recordings

Name Artist ISRCs Rating Length
Amama Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 1:57
Andelus cantade a su vitzu de Maria Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:33
Anghelos cantade Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:52
Ballate a ballu tundu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:23
Ballu a passu torratu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:34
Ballu lestru Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:23
Battos turritas e unu caddone Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:16
Boch 'e notte Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:26
Boche 'e notte Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 8:04
Cantu 'e ballu a passo torratu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 10:08
Cantu a ballu lestru Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:34
Cantu a ballu seriu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:00
Cantu a ballu seriu: Su bandu universale Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:41
Cantu a boche note: S'incontru fortunadu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 7:01
Cantu a isterritas Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:40
Cantu a isterritas: Sos avaros Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 6:42
Cantu s'andira Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:55
Ite m'imoporta sa vida (Ballu lestru) Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 2:37
Lamentu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:54
Lamentu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:06
Misteriu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 1:47
Monte Seris Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:08
Mutos Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:22
Muttos Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:31
Muttos Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:55
Mutttos Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:53
Operas divinas (Boche 'e notte) Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 7:57
S'amore 'e mama Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:04
S'andira antica Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:14
S'andira de como Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:58
S'Annunziata Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:18
S'iscravamentu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:46
S'isposu de battorone Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:15
S'occabulera (Ballu dillu) Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:19
Sa ballarina Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 2:14
Sa ballarina de carassecare Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:48
Sa bella armonaia (S'andira) Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:06
Sa cella umidosa (Ballu seriu) Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:29
Sa grobes de S'Annussata (Gozos) Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:38
Sardinia soundscape Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 1:11
Satiras Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 3:41
Satiras Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 6:48
Satiras de remunnu (Passu torratu) Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:27
Si viti a modu de tinne furare Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 6:12
Sos artigianos Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 2:17
Sos ojos lagrimosos Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:06
Su manzanile Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 2:59
Su nenneddu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 2:25
Su nenneddu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 2:38
Su rosignolu Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 5:53
T'amo Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 1:49
T'amo Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 1:52
Un ojada a sa pache (Cantu a isterriatas) Tenores di Bitti "Remunnu 'e Locu" 4:13

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.