Kay Hartvigsen

~ Person

Appearances

Date Title Attributes Artist Length
instrument
Bassquerade double bass Bjørn Alterhaug 8:09
No' surt og no' søtt bass Carl Magnus Neumann 12:02
Nr. 1 bass Carl Magnus Neumann 6:31
Nr. 2 bass Carl Magnus Neumann 7:57
Wind bass Carl Magnus Neumann 11:25