Anh Quân

~ Person

Relationships

legal name: Trương Anh Quân

Appearances

Date Title Attributes Artist Length
arranger
Cho một trời yêu Ngọc Anh 4:29
Con của mẹ Mỹ Linh 5:20
Còn lại với mùa thu Mỹ Linh 5:35
Còn lại với mùa thu (karaoke) Mỹ Linh 5:42
Don’t forget once in your life Ngọc Anh 4:27
Làm quen Mỹ Linh 5:06
Mưa hát Mỹ Linh 4:24
Nửa vầng trăng Mỹ Linh 5:20
Nửa vầng trăng (karaoke) Mỹ Linh 5:21
Vẫn mãi mong chờ Mỹ Linh 6:14
Để tình yêu hát Mỹ Linh
composer
Con của mẹ
Còn lại với mùa thu
Để mãi được gần anh
Để tình yêu hát
Làm quen
Mưa hát
Sáng Chủ Nhật dịu dàng
Vẫn mãi mong chờ
instrument
Cho một trời yêu guitars and keyboard Ngọc Anh 4:29
Don’t forget once in your life guitars and keyboard Ngọc Anh 4:27
Hãy yêu khi ta còn bên nhau guitars Ngọc Anh & Mỹ Linh 4:48
Kiss hello guitars Ngọc Anh 3:53
Love the first time guitars Ngọc Anh & Mỹ Linh 4:49
Yêu đến ngàn thu guitars Ngọc Anh 3:54
lyricist
Con của mẹ
Còn lại với mùa thu
Để tình yêu hát
Làm quen
Mưa hát
Sáng Chủ Nhật dịu dàng
Vẫn mãi mong chờ
mastering
Hãy yêu khi ta còn bên nhau Ngọc Anh
mix
2005 – 2006 Biết Mỹ Linh 4:02
2005 – 2006 Câu chuyện tình yêu Mỹ Linh 4:43
2005 – 2006 Để mãi được gần anh Mỹ Linh 4:37
2005 – 2006 Để mãi được gần anh (instrumental only) Mỹ Linh 4:37
2005 – 2006 Để tình yêu hát Mỹ Linh 4:24
2005 – 2006 Để tình yêu hát (instrumental only) Mỹ Linh 4:25
2005 – 2006 Những giấc mơ dài Mỹ Linh 4:57
2005 – 2006 Những giấc mơ dài (instrumental only) Mỹ Linh 4:57
2005 – 2006 Sáng Chủ Nhật dịu dàng Mỹ Linh 4:09
2005 – 2006 Thiên đường Mỹ Linh & Hồ Hoài Anh 4:46
2005 – 2006 Thức giấc Mỹ Linh 4:50
2005 – 2006 Valentin Mỹ Linh 4:28
2005 – 2006 Với anh Mỹ Linh 4:04
Hãy yêu khi ta còn bên nhau Ngọc Anh
producer
Để tình yêu hát Mỹ Linh
Tóc ngắn, Volume 2: Vẫn mãi mong chờ Mỹ Linh
programming
Cho một trời yêu drums Ngọc Anh 4:29
Don’t forget once in your life drums Ngọc Anh 4:27
recording
2005 – 2006 Biết Mỹ Linh 4:02
2005 – 2006 Câu chuyện tình yêu Mỹ Linh 4:43
2005 – 2006 Để mãi được gần anh Mỹ Linh 4:37
2005 – 2006 Để mãi được gần anh (instrumental only) Mỹ Linh 4:37
2005 – 2006 Để tình yêu hát Mỹ Linh 4:24
2005 – 2006 Để tình yêu hát (instrumental only) Mỹ Linh 4:25
2005 – 2006 Những giấc mơ dài Mỹ Linh 4:57
2005 – 2006 Những giấc mơ dài (instrumental only) Mỹ Linh 4:57
2005 – 2006 Sáng Chủ Nhật dịu dàng Mỹ Linh 4:09
2005 – 2006 Thiên đường Mỹ Linh & Hồ Hoài Anh 4:46
2005 – 2006 Thức giấc Mỹ Linh 4:50
2005 – 2006 Valentin Mỹ Linh 4:28
2005 – 2006 Với anh Mỹ Linh 4:04
writer
Thiên đường