Filter

Recordings

Name ISRCs Rating Length
512: Wij verhogen U 6:50
513: Halleluja, halleluja (De almachtige God regeert) 4:20
514: Enemy's Camp 1:37
515: Can You Believe 1:01
516: Look What the Lord Has Done 3:12
517: Gezegend zijn zij 3:05
518: Heer, U bent altijd bij mij (Psalm 139) 4:34
519: Ik vertrouw op U 4:41
520: Wees mijn verlangen 5:01
521: Ik ren naar U toe (U zorgt voor heel de schepping) 5:27
522: Er komt een tijd van grote opwekking (Vader, stort Uw geest uit) 6:36
523: De sterre gaat stralen 5:35
524: Het licht verschijnt 4:17
525: Jubel het uit 2:34
526: Goed nieuws 2:30
527: Licht in de nacht 5:20
528: Hoor, de engelen zingen de eer 3:24
529: Komt, laten wij aanbidden 1:49
530: Bewijst nu eer aan Jezus' Naam 3:28
531: Immanuel, o Immanuel 4:23
532: Wees gerust 3:52
533: Een klein kind 3:34
534: Jezus, Gods Heerlijkheid verschijnt 5:01
535: In het stro van een geleende kribbe 4:10
536: Kind van het Licht 4:13
537: Ere zij God 5:03
538: De Koning komt 4:03
539: Kom, nu is de tijd 5:17
540: Kom, laten wij aanbidden 4:15
541: Alles is mogelijk (Almachtig God die mij bevrijdt) 4:05
542: God van trouw 5:27
543: U ben de Heer die ik dien 3:13
544: Meer dan ooit 4:25
545: Op dat moment 4:43
546: Nabij Gods hoog verheven troon 4:24
547: Vrolijk lied 3:43
548: Hart van aanbidding (De muziek vervaagt) 6:12
549: Ik kniel neer 3:42
550: Dicht aan Uw hart (Liefdevol) 5:03
551: Ik zie uit naar de dag 4:45
552: Herstel ons land 5:45
553: Hoor ons loflied 4:56
554: Mijn verlosser leeft 3:50
555: Ik geloof in het bloed van Jezus 5:00
556: Prijst God die ons het leven geeft 4:08
557: Laat Uw glorie zien 6:03
558: Voor uw grote naam (Wij zijn als adem) 4:54
559: Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer 3:59
560: Mijn eerste liefde 4:12
561: Nederig van hart 5:27
562: Voor altijd mijn vriend (U noemde mij bij mijn naam) 4:54
563: I Have a Light 4:18
564: De wedloop 3:33
565: Geest van God, blaas op mij 4:48
566: Machtig Heer 4:16
567: Jezus, Jezus, Heiland, Redder 2:26
568: Vier nu feest 4:36
569: Regeer in mij 2:52
570: De tijd van Elia 5:18
571: Dit is de dag 3:41
572: Als wij samenkomen 4:03
573: U bent welkom 4:23
574: Groot is Hij 4:27
575: Jezus alleen 3:55
576: Immanuel 5:29
577: Jezus, allerhoogste naam 5:21
578: U redde mij 3:59
579: Dank U 5:01
580: Ik ben zo dankbaar 5:25
581: Til mij op 6:33
582: Jezus, alles geef ik U 6:16
583: Machtige Heer en God 3:08
584: Heilig is de Heer onze God (Zo machtig) 5:55
585: Er is een dag 6:45
586: Hij is Heer 4:57
587: U geeft een nieuw lied (Ik was verloren) 4:46
588: Er is geen vriend zo trouw (Nee niet één) 4:26
589: Ik wil juichen voor U 3:46
590: O mijn ziel 4:02
591: Ik zie de Heer 7:01
592: God van licht 5:06
593: Lam van God 3:48
594: Uw naam is heilig (U bent 'ik ben' op de troon) 4:18
595: Licht van de wereld 5:50
596: Uw liefde (Doordrenk mij, Heer) 5:03
597: U liefde is zo prachtig 4:15
598: Uw sterke hand (Machtig Heer, grote Verlosser) 5:13
599: Kom tot de Vader (Nog voordat je bestond) 4:42
600: Open mijn ogen 4:50
601: Deel door ons Uw liefde uit (Uw liefde wordt verspreid) 5:28
602: Vrede van God 3:32
603: Vier nu feest, want God is goed 3:44
604: Kom en laat ons prijzen 4:47
605: Geef ons een lofgewaad, Heer 5:32
606: Veilig rustend in uw armen, Heer / O, hart vol zorg 6:34
607: Machtige Redder 6:09
608: Waai met Uw geest, Heer 4:41
609: U bent heilig 4:57
610: Als gebed de hemel raakt 4:10
611: Niet door kracht 3:33

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.