Filter

Recordings

Name ISRCs Rating Length
283: Eer aan de Vader 4:55
284: Maak groot de Here 3:14
285: Ik hou van U, o Heer 4:41
286: Zing een vreugdelied 4:03
287: Prijs Hem, prijs Hem 3:37
288: Hef je hoofd omhoog 2:24
289: U hebt de overwinning behaald 3:30
290: Hemelse Vader, hoor, wij eren U 4:18
291: Vader God, ik ben vol lof 3:09
292: Laat mijn leven tot eer zijn van Uw naam 2:38
293: Bereidt de weg van de Heer 2:29
294: Glorie, glorie, glorie aan het Lam 5:02
295: Geef eer aan God in de Hoge 2:28
296: U bent waardig, Heer Jehova 2:41
297: Wat geen oog heeft gezien 2:22
298: Hosanna, hosanna hosanna in de Hoge 2:48
299: Wees blij, want Hij, Koning Jezus 3:28
300: De aard' is van God en al wat daarin is 3:40
301: Wij verklaren: Gods Koninkrijk is hier 4:12
302: Uw Naam is als balsem voor 't hart 2:42
303: Jezus, ik houd van U 3:24
304: Halleluja, Adonai 2:50
305: Wees stil en weet, dat hij is Uw God 4:41
306: Ons leven is uit God 1:50
307: Verblijdt U, Zonen Gods 2:16
308: O laat Gods Zoon je thans omhullen 5:14
309: Geef Hem nu glorie 2:48
310: U bent het lied van mijn hart 3:50
311: 'k Heb geloofd en daarom zing ik 4:40
312: Mildheid en majesteit 4:25
313: In een donker graf gevangen 3:25
314: Geprezen zij de Heer 3:20
315: Heer, uw bloed dat reinigt mij 4:01
316: Bij uw rivier wil ik komen 3:20
317: Ik zal mijn water gieten op dorstig land 5:40
318: Eet het brood met mij 3:55
319: Veni Creator Spiritus 3:00
320: Ere zij aan God de Vader 3:00
321: Jubel, jubel, dochter Sions 2:30
322: De Heer is mijn kracht en mijn lied 5:10
323: Aan Hem die zit op de troon 4:00
324: Ik wil komen en knielen 4:15
325: O, de glorie van uw wezen 3:25
326: Ik verhoog uw Naam 4:00
327: Jezus, ik hou van U 4:40
328: Heer, ontferm U over ons 3:28
329: U bent Heer van de schepping 2:47
330: Gods bazuinen 3:39
331: Breng Dank 3:44
331: Breng dank aan de Eeuwige 3:07
332: U, o Heer 4:00
333: Heer U bent El Elohim 4:50
334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen 5:03
334: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 3:56
335: U bent waardig te ontvangen 6:13
336: Heilig, heilig, heilig is de Heer 4:36
337: Mijn hoop is op U 3:05
338: U bent mij zo kostbaar 3:38
339: O kom nu en jubel 2:48
340: Vader, U bent mijn erfdeel 3:27
341: Open je hart 4:36
342: Meer liefde, meer kracht 5:30
343: Heilige Geest van God 3:52
344: De Here bouwt aan Jeruzalem 1:43
345: Jezus het Lam 4:32
346: Maak ons tot een stralend licht 4:27
356: Heer, ik wil U prijzen 3:04
359: De hemel juicht 3:05
386: Lof zij de Heer 2:56
387: Groot en machtig is Hij 2:43
388: De woestijn 3:34
389: Create in Me 4:29
390: Ik belijd 6:12
391: Welkom 3:45
392: Mijn Jezus, ik houd van U 3:23
393: Lam van God / 394: Genade en vrede 6:13
395: Zing met luid gejubel 1:45
396: Het feest / 397: Jezus woont in mijn hart 6:09
398: Leid mijn naar Uw Heiligdom 4:32
399: Vader God 4:13
400: Liefde was het 3:31
401: Koning Jezus 1:58
402: Vader, Zoon en Geest 3:47
403: Kom en help ons oogsten 2:58
404: Laat de vlam weer branden 4:00
405: Er is maar een God 3:40
406: In Uw naam komen wij 5:17
407: O Heer, mijn God 3:24
408: Israel, verheug u in uw Maker 1:31
409: Heel mijn hart jubelt voor den Heer 2:12
410: O, maak de Heer nu groot met mij 2:32
411: Geprezen zij de Heer 3:29
412: Kom tot mij 3:51
413: Hoe kom ik van zonde vrij 3:10
414: U zond Uw Zoon 4:12
415: Toon je dank aan de Heer 2:07
416: Jezus is Koning over de aarde 3:18
417: Heer, U draagt de hoogste kroon 3:01
418: Als ik opzie naar Uw Heiligheid 4:28
418: Als ik opzie naar Uw Heiligheid 4:19

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.