Filter

Recordings

Name Artist ISRCs Rating Length
A tanitás után Loránt Szücs 3:48
Four dirges for piano, Sz. 45, BB 58 (Op. 9a): No. 1. Adagio Loránt Szücs 2:14
Four dirges for piano, Sz. 45, BB 58 (Op. 9a): No. 2. Andante Loránt Szücs 2:15
Four dirges for piano, Sz. 45, BB 58 (Op. 9a): No. 3. Poco lento Loránt Szücs 3:09
Four dirges for piano, Sz. 45, BB 58 (Op. 9a): No. 4. Assai andante Loránt Szücs 3:25
Progressive pieces for piano, Sz. 107/1, BB 105/1–36 "Mikrokosmos": Volume 1: I – VI. Hat unisono dallam Loránt Szücs 2:55
Progressive pieces for piano, Sz. 107/1, BB 105/1–36 "Mikrokosmos": Volume 1: VII. Kóta ponttal / VIII. Hangismétlés / IX. Szinkópák / X. Két kézzel felváltva Loránt Szücs 2:44
Progressive pieces for piano, Sz. 107/1, BB 105/1–36 "Mikrokosmos": Volume 1: XI. Párhuzamos mozgás / XII. Tükörkép / XIII. Fekvésváltozás / XIV. Kérdés és felelet / XV. Falusi dal / XVI. Párhuzamos mozgás helyzetváltozással / XVII. Ellenmozgás Loránt Szücs 4:23
Progressive pieces for piano, Sz. 107/1, BB 105/1–36 "Mikrokosmos": Volume 1: XVIII – XXI. Négy unisono dallam Loránt Szücs 2:01
Progressive pieces for piano, Sz. 107/1, BB 105/1–36 "Mikrokosmos": Volume 1: XXII. Imitáció és ellenpont / XXIII. Imitáció és fordítása / XXIV. Pastorale / XXV. Imitáció és fordítása Loránt Szücs 2:58
Progressive pieces for piano, Sz. 107/1, BB 105/1–36 "Mikrokosmos": Volume 1: XXVI. Hangismétlés / XXVII. Szinkópák / XXVIII. Kánon oktávában / XXIX. Imitáció tükörképben / XXX. Kánon az alsó kvintben / XXXI. Tánc kánon-formában Loránt Szücs 3:44
Progressive pieces for piano, Sz. 107/1, BB 105/1–36 "Mikrokosmos": Volume 1: XXXII. Dór-hangsor / XXXIII. Lassú tánc / XXXIV. Fríg hangsor / XXXV. Korál / . Szabad kánon Loránt Szücs 4:49
Progressive pieces for piano, Sz. 107/2, BB 105/37–66 "Mikrokosmos": Volume 2: LVII. Hangsúlyos / LVIII. Napkeleten / LIX. Dúr és moll / LX. Kánon tartott hangokkal / LXI. Pentaton dallam / LXII. Párhuzamos mozgás kis hatodhangközökben Loránt Szücs 4:14
Progressive pieces for piano, Sz. 107/2, BB 105/37–66 "Mikrokosmos": Volume 2: LXIII. Zsongás / LXIV. Vonal és pont / LXV. Párbeszéd / LXVI. Dallam elosztva Loránt Szücs 3:44
Progressive pieces for piano, Sz. 107/2, BB 105/37–66 "Mikrokosmos": Volume 2: XLII. Kíséret tört hármasokkal / XLIII. Magyaros / XLIV. Ellenmozgás Loránt Szücs 3:09
Progressive pieces for piano, Sz. 107/2, BB 105/37–66 "Mikrokosmos": Volume 2: XLIX. Crescendo - dimenuendo / L. Minuetto / LI. Ringás / LII. Kétszólamúság kézváltással / LIII. Erdélyies / LIV. Kromatika / LV. Triolák líd hangsorban / LVI. Tercelõ dallam Loránt Szücs 4:16
Progressive pieces for piano, Sz. 107/2, BB 105/37–66 "Mikrokosmos": Volume 2: XLV. Meditation / XLVI. Növekedés-fogyás / XLVII. Nagyvásár / XLVIII. Mixolíd hangsor Loránt Szücs 2:53
Progressive pieces for piano, Sz. 107/2, BB 105/37–66 "Mikrokosmos": Volume 2: XXXVII. Líd hangsor / XXXVIII – XLIX. Staccato and legato / XL. Délszlávos / XVI. Dallam kísérettel Loránt Szücs 4:43
Progressive pieces for piano, Sz. 107/3, BB 105/67–96 "Mikrokosmos": Volume 2: LXVII. Tercekhez egy harmadik szólam / LXVIII. Magyar tánc / LXIX. Akkordtanulmány / LXX. Dallamhoz kettõsfogások / LXXI. Tercek / LXXII. Sárkánytánc / LXXIII. Kettõs- és hármasfogások Loránt Szücs 6:31
Progressive pieces for piano, Sz. 107/3, BB 105/67–96 "Mikrokosmos": Volume 3: LXXIV. Magyar párosító / LXXV. Triolák / LXXVI. Háromszólamúság / LXXVII. Gyakorlat / LXXVIII. Ötfokú hangsor Loránt Szücs 3:14
Progressive pieces for piano, Sz. 107/3, BB 105/67–96 "Mikrokosmos": Volume 3: LXXIX. Hommage à Johann Sebastian Bach / LXXX. Hommage à Robert Schumann Loránt Szücs 1:32
Progressive pieces for piano, Sz. 107/3, BB 105/67–96 "Mikrokosmos": Volume 3: LXXXI. Bolyongás / LXXXII. Scherzo / LXXXIII. Dallam meg-megszakítva / LXXXIV. Mulatság / LXXXV. Tört akkordok / LXXXVI. Két dúr pentachord Loránt Szücs 6:06
Progressive pieces for piano, Sz. 107/3, BB 105/67–96 "Mikrokosmos": Volume 3: LXXXVII. Változatok / LXXXVIII. Sípszó / LXXXIX. Négyszólamúság / XC. Oroszos Loránt Szücs 4:09
Progressive pieces for piano, Sz. 107/3, BB 105/67–96 "Mikrokosmos": Volume 3: XCI. Kromatikus invenció I / XCII. Kromatikus invenció II Loránt Szücs 1:55
Progressive pieces for piano, Sz. 107/3, BB 105/67–96 "Mikrokosmos": Volume 3: XCIII. Négyszólamúság / XCIV. Hol volt, hol nem volt... / XCVa. Rókadal / XCVI. Zökkenõk Loránt Szücs 3:15
Progressive pieces for piano, Sz. 107/4, BB 105/97–121 "Mikrokosmos": Volume 4: CII. Felhangok / CIII. Moll és dúr / CIVa – CIVb. Vándorlás egyik hangnembõl a másikba / CV. Játék (ötfokú hangsorral) / CVI. Gyermekdal / CVII. Dallam ködgomolyban / CVIII. Birkózás Loránt Szücs 8:24
Progressive pieces for piano, Sz. 107/4, BB 105/97–121 "Mikrokosmos": Volume 4: CIX. Bali szigetén / CX. És összecsendülnek-pendülnek a hangok / CXI. Intermezzo / CXII. Változatok egy népdal fölött Loránt Szücs 6:15
Progressive pieces for piano, Sz. 107/4, BB 105/97–121 "Mikrokosmos": Volume 4: CXIII. Bolgár ritmus I / CXIV. Téma és fordítása / CXV. Bolgár ritmus II / CXVI. Nóta / CXVII. Bourrée Loránt Szücs 5:33
Progressive pieces for piano, Sz. 107/4, BB 105/97–121 "Mikrokosmos": Volume 4: CXVIII. Triolák 9 / CXIX. 3/4-es tánc / CXX. Kvintakkordok / CXXI. Kétszólamú tanulmány Loránt Szücs 4:22
Progressive pieces for piano, Sz. 107/4, BB 105/97–121 "Mikrokosmos": Volume 4: XCVII. Notturno / XCVIII. Alávetés / XCIX. Kézkeresztezés / C. Népdalféle / CI. Szûkített ötödnyi távolság Loránt Szücs 5:32
Romanian dances for piano, Sz. 43, BB 56 (Op. 8a): 1. Allegro vivace Loránt Szücs 5:19
Romanian dances for piano, Sz. 43, BB 56 (Op. 8a): 2. Poco allegro Loránt Szücs 4:45
Seven sketches for piano, Sz. 44, BB 54 (Op. 9b): No. 1. Andante con moto. Leanyi arckep Loránt Szücs 2:21
Seven sketches for piano, Sz. 44, BB 54 (Op. 9b): No. 2. Comodo. Hinta palinta Loránt Szücs 1:11
Seven sketches for piano, Sz. 44, BB 54 (Op. 9b): No. 3. Lento Loránt Szücs 2:53
Seven sketches for piano, Sz. 44, BB 54 (Op. 9b): No. 4. Non troppo lento Loránt Szücs 3:56
Seven sketches for piano, Sz. 44, BB 54 (Op. 9b): No. 5. Andante. Román népdal Loránt Szücs 1:09
Seven sketches for piano, Sz. 44, BB 54 (Op. 9b): No. 6. Allegretto. Oláhos Loránt Szücs 0:39
Seven sketches for piano, Sz. 44, BB 54 (Op. 9b): No. 7. Poco lento Loránt Szücs 2:16
Sonatina for Cello and Piano Miklós Perényi, Loránt Szücs 7:53
Two elegies for piano, Sz. 41, BB 49 (Op. 8/b): I. Grave in D minor Loránt Szücs 7:36
Two elegies for piano, Sz. 41, BB 49 (Op. 8/b): II. Molto adagio, rubato in C-sharp minor Loránt Szücs 8:27

Showing all recordings. Show only standalone recordings instead, or show only videos.