Hoài An

~ Person

Appearances

Date Title
composer
Anh và em
Giấc mơ tà áo trắng
Một ngày xa xăm
Người nhớ không người
Tâm sự ngày xuân (Trong thế gian đang vui mừng đón Xuân)
Thà rằng chia tay
Tim em là của anh
Tình là thế
lyricist
Anh và em
Giấc mơ tà áo trắng
Một ngày xa xăm
Người nhớ không người
Tâm sự ngày xuân (Trong thế gian đang vui mừng đón Xuân)
Thà rằng chia tay
Tim em là của anh
Tình là thế