Julie Fowlis

~ Person

Works

Work Writers Artists ISWC Type Language Attributes Rating
'S Tusa Thileas
Song gla
A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhàthair Mi
gla
An Roghainn
gla
An Ròn
gla
Ann an Caolas Od Odrum
gla
Banais Bhaile
Song gla
Bidh Òr na Cailliche Duibhe
gla
Blackbird Song eng
Cadal Ciarach Mo Luran
gla
Cailleach a’ Ghobhainn
gla
Cher's Trip to Scotland
zxx
Chunna Mi san Dùn Thu
gla
Danns' a Luideagan Odhar
gla
Do Chalum
gla
Fodar dha na Gamhna Beaga
gla
Gheibh Sinn Ribinnean Mòra Mòra
gla
Into the Open Air (Brave) Song
Mornin Lion
zxx
Òran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha fo Mhìghean)
gla
Ribinnean Rìomhach
gla
Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain
gla
Smeòrach Chlann Dòmhnaill
The Two Sisters (aka The Wind and the Rain / The Bows of London / Cruel Sister)
Song eng
Touche Pas
zxx