Julie Fowlis

~ Person

Works

Work Writers Artists ISWC Type Lyrics Languages Attributes Rating
'S Tusa Thileas
Song
 • gla
A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhàthair Mi
 • gla
An Roghainn
 • gla
An Ròn
 • gla
Ann an Caolas Od Odrum
 • gla
Banais Bhaile
Song
 • gla
Bidh Òr na Cailliche Duibhe
 • gla
Blackbird Song
 • eng
Cadal Ciarach Mo Luran
 • gla
Cailleach a’ Ghobhainn
 • gla
Cher's Trip to Scotland
 • zxx
Chunna Mi san Dùn Thu
 • gla
Danns' a Luideagan Odhar
 • gla
Do Chalum
 • gla
Fodar dha na Gamhna Beaga
 • gla
Gheibh Sinn Ribinnean Mòra Mòra
 • gla
Into the Open Air (Brave) Song
Love Is...
Song
 • eng
Mornin Lion
 • zxx
Òran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha fo Mhìghean)
 • gla
Ribinnean Rìomhach
 • gla
Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain
 • gla
Smeòrach Chlann Dòmhnaill
The Soup Dragon (jig)
 • zxx
 • B minor (Key)
The Two Sisters (aka The Wind and the Rain / The Bows of London / Cruel Sister)
Song
 • eng
Touch the Sky (Brave)
Song
 • eng
Touche Pas
 • zxx